DIVERSE - Organisk gjødsel

DIVERSE - Organisk gjødsel

Regular price
95,00 kr
Sale price
45,00 kr
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Gro frå Stordalen er organisk gjødsel og består av frass (ekskrement) fra melorm/melbille. I naturen har frass fra insekter mange positive effekter på plantene. Gro frå Stordalen er -produsert på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Våre insekter spiser vegetabilske - restprodukter fra matindustrien.


Dosering og bruk: For optimalt resultat, sjekk riktig næringsbehov for planten du skal dyrke og jorden du bruker. Doser deretter. Bland gjødsel i jorden, eller bland gjerne gjødsel ut i litt vann til vanning av jorden. Produktet skal kun brukes i plantenes vekstmedium (f.eks. i jorden eller i vann ved bruk i hydroponics e.l.).

Generelt tips: Strø et par ts med frass på jorden i blomsterpotta før du vanner. Eller grav en liten grop med fingrene, tøm 1-2 ts frass i gropen, tett igjen og vanne.

Kvalitetsklasse I: Kan brukes i blomsterpotter, private hager, jordbruksareal, parker, -grøntområder o.l. Bruksbegrensninger: a) På jordbruksarealer, i private hager og i parker
kan produktet brukes med inntil fire tonn tørrstoff per dekar i løpet av en tiårsperiode.
b) På grøntarealer og lignende der det ikke skal dyrkes mat eller fôrvekster kan produktet legges ut i lag på maksimalt fem centimeters tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet.

Total N 7,6%, Nitrat-N 0,007%, Ammonium-N 0,17%, Fosfor (P) 1,0%, P-Al 0,67%,
Kalium (K) 1,5%, K-Al 1,7%, Natrium (Na) 2,4%, Sink (Zn) 0,03%, Tørrstoff 93%,
Organisk innhold: 88%, Varmebehandla ved 70°c